VÁŽENÍ INVESTORI A OBCHODNÍ PARTNERI,

 

posledné roky sa nesú v znamení výrazného vzostupu výstavby telekomunikačných a dátových sietí, pre ktorý je nevyhnutné využitie najnovších trendov a technológií. Neustále sa rozširujú možnosti a kvalita komunikácie. Sme radi, že môžeme byť pri tom.

Spoločnosť M-TEL s. r. o., bola založená v roku 1997 a od svojho vzniku poskytuje komplexné služby predovšetkým v oblasti výstavby telekomunikačných a integrovaných optických sietí v Slovenskej republike aj v zahraničí.Realizáciu služieb zabezpečuje spoločnosť prostredníctvom kvalifikovaných pracovníkov a moderného technického vybavenia. Vzhľadom na široký rozsah činností sú niektoré projekty realizované dodávateľským spôsobom.

M-TEL s. r. o. stavia v prvom rade na kvalitu ponúkaných služieb. Dôkazom kvalitných služieb, neustáleho napredovania spoločnosti, ako aj environmentálneho správania sú aj certifikáty ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004. Zavedenie systému riadenia kvality podľa týchto noriem vytvára predpoklady pre dlhodobý rozvoj a prosperitu spoločnosti a predovšetkým pre úplnú spokojnosť zákazníkov. V súčasnosti sa kľúčové aktivity firmy sústreďujú predovšetkým do týchto činností:

Optické siete

V rámci realizácie líniových telekomunikačných stavieb zabezpečujeme komplexnú výstavbu optických a metalických sietí, t.j. zemné a výkopové práce, pokládku a prekládku káblových trás, montáž HDPE rúr, zafukovanie optických káblov, akceptačné testy a analýzu nameraných hodnôt, pripájanie staníc GSM na optickú sieť a podobne.

Základňová stanica BTS

Poskytujeme komplexné služby pre zaistenie všetkých činností súvisiacich s výstavbou mobilnej telekomunikačnej siete, počnúc akvizíciou, cez inžiniersku činnosť, vypracovanie projektovej dokumentácie, dodávku materiálu až po samotnú realizáciu stavby a končiac záručným a pozaručným servisom.

Zákaznícke pripojenia

V rámci pripájania koncových zákazníkov zabezpečujeme ich pripojenie k optickej FTTH sieti Orange, ako aj opravu a údržbu týchto zákazníckych pripojení. Ďalej pre spoločnosť Telekom vykonávame montážne a servisné služby Magio TV cez satelit (Magio Sat).