Spoločnosť

Centrála spoločnosti

Riaditeľstvo firmy sa nachádza na frekventovanej ceste v komplexe s množstvom priemyselných objektov a zamestnáva skúsených pracovníkov v segmente optických sietí a telekomunikačných služieb.

ISO

Systém kvality riadenia

Spoločnosť M-TEL sa zaviazala zaviesť systém riadenia s cieľom dosahovať neustály rast spoločnosti, zabezpečiť proces neustáleho zlepšovania, prevenciu znečisťovania a skvalitňovania úrovne poskytovaných služieb v rámci celého reťazca procesov podieľajúcich sa na realizácii služby zákazníkovi.

fiber optic

Fiber optic

Naša spoločnosť používa vysokokvalitné materiály, ktoré sa nachádzajú v našom centrálnom sklade vrátane kabeláže, konektorov, mikrotrubičiek spolu s materiálom pre okamžitú montáž. Inštalácie sa uskutočnujú v skupinkách odborníkov, ktorý vedia v prípade potreby promtne zasianuť.

Kľúčové aktivity

Činnosti a služby podľa druhu  zamerania

  • 2011 - Spoločnosť poskytuje komplexne služby v oblasti monitorovacieho systému na báze Mac OSX
  • 2008 - Pridruženie ďalších činností.
  • 2003 - Pridruženie ďalších činností
  • 1997 - Spoločnosť založena spločenskou zmluvou, ktorej predmetom je poskytovanie verejných telekomunikačných služieb v oblasti prenosu dát poskytuje komplexné služby predovšetkým v oblasti výstavby telekomunikačných a integrovaných optických sietí v Slovenskej republike aj v zahraničí

Kľúčové aktivity

  • REALIZÁCIA OPTICKÝCH A METALICKÝCH TELEKOMUNIKAČNÝCH A DÁTOVÝCH SIETÍ
  • VÝSTAVBA ZÁKLADŇOVÝCH STANÍC MOBILNÝCH OPERÁTOROV
  • REALIZÁCIA INŽINIERSKYCH SIETÍ

Systém riadenia podľa ISO

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

Účelom systému riadenia kvality je preukázateľne zabezpečiť, že požiadavky na kvalitu poskytovaných služieb a výrobkov sú vo všetkých fázach ich realizácie – teda od prijatia objednávky až po odovzdanie zákazníkovi – splnené.