Základňové stanice BTS

V rámci výstavby základňových staníc GSM/DCS/UMTS pre mobilných operátorov poskytujeme nasledovné služby:

 1. Akvizičná a inžinierska činnosť za účelom získania povolenia na realizáciu stavby.
 2. Projekčná činnosť a poradenská činnosť v oblasti výstavby telekomunikačných sietí.
 3. Realizačná činnosť – výstavba:
  • výroba a montáž oceľových žiarovo pozinkovaných konštrukcií,
  • stavebno-montážne práce,
  • montáž GSM/DSC/UMTS technológie a anténnych systémov,
  • NN elektromontáže práce a revízie,
  • slaboprúdové rozvody koaxiálnych káblov,
  • merania koaxiálnych káblov (DTF, SWR, CL),
  • montáže rádiovo-releových prepojení (MW, PDH, SDH).
BTS 1
BTS 1
BTS 3