Optické a metalické siete

Realizujeme komplexnú výstavbu:

 1.  tranzitných a diaľkových telekomunikačných sietí,
 2. miestnych a prístupových sietí,
 3. metropolitných sietí,
 4. FTTx sietí (Fiber-To-The-Home, Fiber-To-The-Building, Fiber-To-The-Office, …).

V rámci výstavby optických a metalických dátových sietí poskytujeme nasledovné služby:

 1. Akvizičná a inžinierska činnosť za účelom získania povolenia na realizáciu stavby.
 2. Projekčná činnosť v oblasti výstavby telekomunikačných sietí.
 3. Realizačná činnosť:
  • zemné práce,
  • pretláčanie, podvrtávanie a riadené pretlaky,
  • pokládka a zaťahovanie ochranných HDPE rúr a mikrotrubičkových systémov,
  • kalibrácia a hermetizácia HDPE rúr, lokalizácia kalibračných a tlakových porúch,
  • zafukovanie a zaťahovanie optických káblov do ochranných rúr,
  • zafukovanie optických minikáblov,
  • zafukovanie optických vláknových zväzkov do mikrotrubičkových systémov,
  • montáž optických káblových systémov,
  • akceptačné testy a analýza nameraných hodnôt,
  • meranie káblov s optickými vláknami na všetkých používaných vlnových dĺžkach,
  • pokládka a montáž miestnych a diaľkových metalických oznamovacích káblov,
  • výstavba prístupových sietí až k účastníkovi,
  • pripájanie účastníkov na distribučné siete,
  • výstavba televíznych káblových rozvodov,
  • prekládky optických a metalických káblov,
  • geodetické zameranie a vyhotovenie káblových kníh.
Optické a metalické siete