Pripojenia koncových zákazníkov

FTTH Orange

fibernet

Naša spoločnosť zabezpečuje inštaláciu a servis služieb FiberNet, FiberTV, internet na doma DSLa LiteTV. Konkrétne sa jedná o tieto činnosti:

 1. Pripájanie FTTH užívateľov na verejnú elektronickú komunikačnú sieť Orange v rozsahu činností:
  • predpríprava inštalácie,
  • zabezpečenie prístupu do priestorov obytného domu,
  • inštalácia vedení,
  • inštalácia zariadení a príslušenstva,
  • oživovanie, spustenie,
  • otestovanie požadovanej služby,
  • vyplnenie príslušných dokumentov.
 2. Opravy a údržba FTTH zákazníckych pripojení v rozsahu činností:
  • oprava a údržba užívateľských pripojení odberných miest a inštalovaných zariadení,
  • oprava a údržba vedení a príslušenstva.

 

magio

Magio Sat Telekom

Naša spoločnosť realizuje:

 1. Zriadenie služby Magio Sat prostredníctvom satelitného príjmu DVBS,
 2. Odstránenie poruchy alebo výkon iných servisných činností súvisiacich so službou Magio Sat.